Hartelijk welkom in ons Sauna & Wellnesscentrum Aquadroom Maaseik.

Om u een fijne dag te bezorgen zouden wij u graag met het saunareglement vertrouwd willen maken.

Het reglement heeft tot doel de veiligheid, orde en hygiëne in Aquadroom Sauna & Wellness te waarborgen en maakt het mogelijk dat iedereen ongestoord op de juiste wijze van de sauna gebruik kan maken.

- Badpak of zwembroek zijn enkel toegestaan op de daarvoor aangegeven dagen.
U kan uw eigen badjas en handdoeken meebrengen of u kan ze huren bij ons. Ook slippers kan u zelf meebrengen of u kan ze bij ons aankopen.

-Badpak of zwembroek is wel verplicht bij eventueel bezoek aan het openbare zwembad.

- De verhuur van sauna-attributen kan tegen meerprijs ter beschikking worden gesteld. Bij beschadiging of verlies is men verplicht hiervoor een schadevergoeding te betalen. Na afloop dienen de gehuurde goederen weer ingeleverd te worden op de aangegeven manier en plaats.

- Uw persoonlijke spullen kunt u achterlaten in de lockers in de kleedruimte. Aquadroom Sauna & Wellness is niet aansprakelijk voor het verlies van goederen.
- Tassen dient u achter te laten in de kleedruimten of lockers en mogen niet naar de overige ruimtes worden meegenomen.

- In het restaurant en de rustruimtes is het dragen van een badjas en badslippers verplicht.

- Gelieve voor het gebruik van de sauna’s, hamam, voetbaden, zwembad en dompelbaden om hygiënische redenen te douchen.

- In de sauna`s zelf zijn handdoeken verplicht om op te zitten en onder uw voeten te leggen. Er mag geen schoeisel in de sauna’s gebruikt worden.

- Het gebruik van het saunacomplex is in principe mogelijk voor iedereen, met uitzondering van hen die lijden aan een besmettelijke ziekte, open wonden, huiduitslag of dergelijke ziekten en tenslotte van hen die onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken, drugs of verslavende middelen. De beslissing omtrent toelating binnen het centrum berust uitsluitend bij de directie van Aquadroom.

-
Gebruikers van het centrum dienen al die handelingen na te laten, die in strijd zijn met de goede zeden en die de veiligheid, rust en orde kunnen verstoren.

- De directie heeft de bevoegdheid personen, die de veiligheid, rust en orde verstoren, andere bezoekers lastig vallen, te verwijderen uit het saunacomplex.
- Aansprakelijk voor de gevolgen van ongelukken binnen het centrum is de directie alleen indien er sprake is van grove nalatigheid of schuld. Hij zal hiervoor schriftelijk aansprakelijk gesteld moeten worden.

- Gebruik van mobiele telefoons, laptops en camera’s zijn niet toegestaan en dienen in uw locker te worden achtergelaten.

- Zelf meegebrachte consumpties, zoals waterflesjes en etenswaren, zijn niet toegestaan.

- Aquadroom is rookvrij.

- Kinderen t/m 12 jaar zijn niet toegestaan in de sauna, kinderen van 13 t/m 17 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene de sauna bezoeken.

- Dieren zijn niet toegelaten.

Wij wensen u een aangenaam verblijf en kijken uit naar uw volgende bezoek.